VINH DANH LAO ĐỘNG GIỎI – LAO ĐỘNG SÁNG TẠO 2022

Chiều 26/05/2022 Đại diện Công ty TNHH Công Nghệ Nissei Việt Nam và Công đoàn công ty vinh dự tham gia Hội nghị Biểu dương  "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" năm 2022 do Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương tổ chức.Tại hội nghị, Đại diện cho Công ty TNHH Công Nghệ Nissei Việt Nam, ông  Katayama Aninobu – Tổng giám đốc công ty và ông Nguyễn Hồng Dương – Chủ tịch công đoàn đã có buổi tọa đàm, chia sẻ một số thành tích và chính sách thu hút các đoàn viên hàng tháng đưa ra các sáng kiến cải tiến về kỹ thuật sản xuất do công đoàn Nissei tổ chức phát động. 

Tại hội nghị biểu dương, Công ty TNHH Công Nghệ Nissei Việt Nam đã đóng góp một số sáng kiến tiêu biểu được Công đoàn các KCN tỉnh Hải Dương công nhận và tặng bằng khen cho cá nhân và tập thể như sau:

Biểu Dương tập thể: Bộ phận sản xuất ép nhựa.

                                                       Đồng chí:  Nguyễn Đình Kiểm đại diện bộ phận sản xuất ép nhựa
Biểu dương các cá nhân có sáng kiến vàng gồm có:


 

                                                                    
     Đồng chí:   Ninh Văn Thuận: cải tiến jig gắp robot, jig cắt phoi.

 

                                                              Đồng chí:                     Đinh Công Lịch: cải tiến đài gá dao Hyper 5.

 

                                                                   

Đồng chí:  Bùi Văn Nhân: cải tiến công đoạn trên dây chuyền nex


Việc phát động phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có một vai trò quan trọng duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất. Để công ty có nhiều sáng kiến hơn nữa Công đoàn Nissei kêu gọi các đoàn viên hãy tham gia tích cực phát triển sáng kiến gửi lại cho phía công đoàn và công ty cùng đánh giá.