Lịch sử hình thành

Nhà máy số 1

Hoạt động tháng 4 năm 2007
Tổng diện tích sàn 8.822㎡ (Bao gồm kho: 1.130㎡)
Hạng mục sản xuất Linh kiện nhựa chính xác.

Nhà máy số 2

Hoạt động Tháng 07 năm 2013
Tổng diện tích sàn 3.587㎡ (Diện tích phòng sạch: 2.940㎡)
Độ sạch khu vực ép phun class 100.000
Độ sạch khu vực mạ, kiểm tra, lắp ráp class 10.000
Hạng mục sản xuất Linh kiện quang học chính xác.
Lắp ráp các linh kiện quang học.

Nhà máy số 3

Hoạt động: Tháng 4 năm 2019
Tổng diện tích sàn: 19.896㎡ (Hai tầng)
Chịu được tải trọng: Tầng 1: 1,0 tấn/㎡Tầng 2: 0,8 tấn/㎡
Hạng mục sản xuất: Khuôn cơ khí chính xác.
  Khuôn quang học.
  Linh kiện nhựa chính xác.