CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NISSEI VIỆT NAM

Địa chỉ: Phuc Dien Industrial Zone, Cam Phuc Commune, Cam Giang District, Hai Duong Province, Vietnam.
Số điện thoại : 0220 3545 715
Phòng kinh doanh:Ông Okumura Shinya (Nhật Bản)
                                  Điện thoại: +84-904074088
                                  Email: [email protected]
                                  Ông Vũ Xuân Hùng (Việt Nam)
                                  Điện thoại: +84-906060565
                                  Email: xua[email protected]
Điền thông tin liên hệ
Họ tên*
Điện thoại*
Địa chỉ
Email
Nội dung*