Tuyên truyền tuần lễ nước sạch

Hưởng ứng tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm nay, Công ty TNHH Công Nghệ Nissei Việt Nam kêu gọi tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty cùng hành động để có đủ và dùng nước sạch một cách hiệu quả, đảm bảo vệ sinh và thực hành tốt vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh.

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2022: từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 06 tháng 5 năm 2022

1. Phát loa truyền thanh, dán khẩu hiệu tại bảng tin, viết mail tuyên truyền các thông điệp:

- Cộng đồng chung tay bảo vệ và giám sát chất lượng nguồn nước.

Tham gia sử dụng nước sạch và đóng phí sử dụng nước đầy đủ là trách nhiệm và lợi ích của gia đình và cộng đồng.

- Bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường là bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của chính bạn và gia đình.

- Vì sức khỏe của bạn, hãy rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.

- Nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người.

- Nước là tài nguyên hữu hạn hãy sử dụng nước một cách tiết kiệm, hiệu quả vì một tương lai bền vững.

- Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.

- Mỗi người, mỗi ngày hãy làm một việc tốt để giữ gìn vệ sinh môi trường.

2. Tổ chức các hoạt động thiết thực:

Cắt cỏ xung quanh nhà máy.

Quét sạch, lau dọn vệ sinh xung quanh nhà máy.