KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NISSEI VIỆT NAM THÁNG 6/2022