NHẬN “ GIẢI THƯỞNG XUẤT SẮC” TRONG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM.

Năm 2022, Công ty chúng tôi đã vinh dự khi được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng danh hiệu " Đơn vị xuất sắc số 1 " của tỉnh Hải Dương, vì những nỗ lực không ngừng nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Lần này,  Các công đoàn xuất sắc của các tỉnh, thành phố trong năm 2022, đã vinh dự mời tham dự lễ phát động " Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023" do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức.

Trong buổi lễ phát động, công ty chúng tôi đã vinh dự được Tổng liên đoàn Lao Động Việt Nam lựa chọn là 1 trong 10 đơn vị (※) đạt danh hiệu "Xuất sắc nhất" tại Việt Nam.

(※) Trong số 10 đơn vị , có 9 công đoàn lao động thuộc khối cơ quan nhà nước, Chúng tôi là công đoàn của một công ty FDI duy nhất vinh dự nhận giải thưởng này.

Các hoạt động của công ty gồm " khảo sát định kỳ về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động nơi làm việc", thăm khám sức khỏe tại chỗ", "thực hiện triệt để 5S", "ứng phó môi trường", " Hoạt động tổng vệ sinh"... được đánh giá rất cao.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường làm việc cho toàn bộ nhân viên công ty.                      【Đại diện công ty chúng tôi - người đứng ngoài cùng bên trái vinh dự nhận cờ " Giải thường xuất sắc"