Kết quả quan trắc môi trường Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam quý I, tháng 3/2024