“GIẢI THƯỞNG XUẤT SẮC” VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Vừa qua, Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt Nam chúng tôi đã nhận được “Giải thưởng xuất sắc” – giải thưởng cao nhất cho các nỗ lực đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong năm 2022 do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã thực hiện kiểm tra, đánh giá Công đoàn lao động trong tất cả các tỉnh, thành của Việt Nam và Nissei Việt Nam là công ty duy nhất trong toàn tỉnh Hải Dương nhận được đánh giá cao và được trao tặng “Giải thưởng xuất sắc”.

Các hạng mục đánh giá bao gồm: kiểm tra an toàn vệ sinh lao động định kỳ, quản lý sức khoẻ, thực hiện triệt để 5S trong nhà máy, xử lý môi trường, các hoạt động vệ sinh trong khu vực, vv….

Trong thời gian tới, Công ty Nissei Việt Nam cũng sẽ tiếp tục thực hiện quản lý, chú trọng vào việc cải thiện môi trường lao động cho toàn bộ công nhân viên.

   Ông Dương - Đại diện công ty (thứ hai từ phải sang)

 

     “Giải thưởng xuất sắc” của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam”